Sky Agriculture

Directe en vereenvoudigde zaaiapparatuur

Sky Agriculture is de specialist in conserverende /regeneratieve landbouw. Ontdek het Sky Agriculture gamma bij Cre-Agri: Easy Drill, Maxi Drill, ...

Directe en vereenvoudigde zaaiapparatuur

Voordelen van Regeneratieve landbouw

Meer bodemleven

De bodemstructuur verbetert

Het organische stof gehalte in de bovenlaag neemt toe

De benutting van nutriënten in de bodem verbetert

Minder uitspoeling van nutriënten

De ziektewering van de bodem verbetert

De gewasopbrengst verbetert

 Meer transport en infiltratie van water in de bodem

De draagkracht en berijdbaarheid van de bodem verbetert

Minder erosie door wind en water

 Lager brandstofgebruik /hectare

 Minder arbeid nodig voor grondbewerking

Sky Agriculture fotogalerij 

Sommige video's


 
 
 
 
 
 


 
 

Bent u geïnteresseerd in Sky Agriculture?